Skötsel YSO-uteluftsdon.

Tag bort locket tag ut filtret och skölj det.
Dammsug donet och kanalen samt torka med fuktig trasa.
Återmontera i omvänd ordning

 

YSO-VENT
Tel: 0455-20830