YSO Vent AB är helägt av Olssons Plåtslageri AB i Karlskrona.

Tillverkningen sker helt i egen regi, i egna lokaler, varför ni med
fullt förtroende kan använda oss och våra produkter i era projekt.
Välkommen att kontakta oss direkt på telefon: Tel: 0766-311755 ,  0455-208 30
Via E-post kan ni kontakta oss:

Anders :    anders@ysovent.se……..Tel: 0766-311755

Morgan Olsson:    morgan@ysovent.se ……Tel: 0734-299992

GDPR