Nedan finner ni några vanliga färger. Det går även att få tag på i andra kulörer.

Väderskydd

Här nedan ser ni tryckfall-flöde och hur donen ser ut underifrån med galler.