Genomföring

Vägggenomföringar i olika längder.

Vägggenomföring mått 75×400 artikelnr: Yso 124