YSO Vent AB är helägt av Olssons Plåtslageri AB i Karlskrona.

Tillverkningen sker helt i egen regi, i egna lokaler, varför ni med
fullt förtroende kan använda oss och våra produkter i era projekt.
Välkommen att kontakta oss direkt på telefon: 0455-208 30
Via E-post kan ni kontakta

Morgan Olsson:    morgan@ysovent.se
Janice Olsson  :    janice@ysovent.se